IMG_20170406_123854

button-inschrijven.png

En Filippus liep snel erheen en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zeide: Verstaat gij wat gij leest? En hij zeide: Hoe zou ik dit kunnen, als niet iemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus in te stappen en naast hem te komen zitten. Handelingen 8:30-31

mei 2017

Groetjes van de Bodes!
Hoe heeft de Heer ons hier gebracht!
De Heer heeft ons een roeping voor België gegeven en wij zijn nu bijna vier jaar in België. Wij begonnen met jeugdwerk in de Paulus gemeente in Genk met een deeltijds contract van drie jaar. In de afgelopen tijd hebben we ook veel andere dingen gedaan: sportkampen, jeugd conferenties, asielzoekers helpen, veel bijbelstudies and discipelschap.

En nu—een nieuw hoofdstuk!
Nu vragen wij u om te overwegen om ook onze volgende stap in het aanmoedigen van de kerk, het jeugdwerk en beschikbaar zijn voor mensen in nood, te ondersteunen.

We zijn aangenomen als zendelingen voor de Belgische Evangelische Zending om de Limburgse boekenwinkel in Genk, Het Goede Boek, over te nemen. De winkel staat ten dienste met bijbels, christelijke boeken voor alle leeftijden, studiematerialen en muziek. Het geeft de mogelijkheid om mensen een luisterend oor te bieden, te ondersteunen in hun zoektocht door de Bijbel en om hen te helpen Gods liefde en zegen te ontdekken. Omdat slechts 1% van de Belgen evangelisch christen is, zijn de boekenwinkels niet rendabel. BEZ zendelingen moeten een eigen support team opbouwen.

Om deze reden vragen wij u om te bidden voor ons werk in Het Goede Boek en om ons financieel te steunen. We zijn ook op zoek naar vrijwilligers om ons regelmatig in de boekenwinkel voor een paar uur of één dag te helpen. Vanaf nu beginnen we met voorbereiding en training met de idee in september de winkel weer te openen.

Nu in deze stap geloven wij dat we nog meer beschikbaar zijn voor mensen in nood en kunnen helpen om alle kerken in onze regio Limburg te ondersteunen. Ik twijfel er niet dat God een opwekking van Zijn Geest zal brengen aan de christenen in België; wij willen die beweging ondersteunen en aanmoedigen en we geloven dat dit de weg is waarop God ons leidt om dat te doen.

Bid alstublieft dat God de mensen aan onze deur brengt die Hij wil dat wij helpen en dat Hij ons de middelen die we nodig hebben zal geven aan die behoeften te voldoen.

Hartelijk dank voor het lezen en uw interesse in Gods werk in België. Neem alstublieft contact op als u meer wilt weten of op een of andere manier wilt helpen. We hebben u nodig!

William and Lyssa Bode

Nieuwe Kuilenweg 57A2
3600 Genk, Belgium

william@zendingsbode.org
0032 487 79 59 03 (Wm) of 0032 483 546 888 (Lyssa)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s