images-14(NL onder)
I want to invite you Sunday 4th of June to a day of prayer and fasting with Lyssa and I. Even if it is just for one meal, Please try to take time to have an extended time of prayer, when you normally would be eating. If fasting is difficult then try and let your hunger motivate your frequency and fervency of prayer that Sunday.

Pray for the impossible.
Pray for unity.
Pray that churches and Christians would work together.
Pray for break a through in relationships and forgiveness.
Pray we and the people we know come to rely on God for all their needs and that they see that he is faithful.
Praise God for a quarter of our support promised.
Praise God for more than 30 people who have said that they are regularly praying for us and our ministry.
Praise God for being able to share our newsletter with many people in four countries.
Praise God for our church and elders officially sending us out in prayer the Sunday 3 September.
Praise God for many supportive relationships and interested people.
Please pray for all our support to come in by the first of August.
Please pray for more people to request our newsletter.
Please pray for more people to join our prayer team and people who will lead monthly local prayer meetings for us and Belgium.
Please pray for volunteers to help in the bookstore and to bring us to churches and help with book tables in churches.
Please pray for the setup of the bookstore for the new opening and computer system.
Please pray for help with the house move.

I know not everyone will be able to participatie in the fasting and I understand that completely. But please join in extra prayer during your meals times if you can.

Let the team know if you are able to join in this day even if you are not able to fast.

We willen je uitnodigen om op zondag 4 juni samen met ons een dag van vasten en gebed te houden.
Probeer de tijd waarin je zou eten te gebruiken om te bidden. Zelfs al doe je dit maar tijdens een maaltijd, dan nog is het waardevol. Als je het moeilijk krijgt tijdens het vasten, laat je honger dan de motivatie zijn om meer te bidden.

Bid voor het onmogelijke.
Bid voor eenheid.
Bid dat kerken en christenen gaan samenwerken.
Bid voor een doorbraak in de relaties met elkaar en de vergeving aan elkaar.
Bid voor ons en de mensen die we kennen. Dat we op God blijven vertrouwen in al onze zorgen.

Prijs de Heer voor
– een kwart van onze support is toegezegd
– meer dan 30 mensen hebben zich geëngageerd om regelmatig voor ons en onze bediening te bidden
– voor de mogelijkheid om onze nieuwsbrief te delen met mensen in 4 landen
– voor onze kerk en oudsten die ons officieel uitzenden in gebed op zondag 3 september
– voor de vele ondersteunende relaties en geīnteresseerde mensen
Bid dat we alle support mogen bij elkaar krijgen tegen begin augustus
Bid dat meer mensen onze nieuwsbrief zouden vragen
Bid voor meer mensen om ons gebedsteam te vervoegen en mensen die maandelijks willen bidden voor ons en voor België
Bid voor vrijwilligers voor de boekenwinkel en voor boekentafels in kerken
Bid voor de herinrichting van de winkel en het nieuwe computersysteem
Bid voor hulp met de verhuis
Ik begrijp dat niet iedereen kan deelnemen aan het vasten. Mag ik je dan vragen extra te bidden tijdens je maaltijden en op deze manier toch verbonden te zijn met ons op deze dag ?
Laat het vandaag nog aan ons team weten dat je meedoet !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s