(NL onder)

Dear Friends,

In two weeks we, William and Lyssa, are planning to send out our first shipment of goods, particularly quality used or new English language children’s books to a Christian school in Gambia. We are also sending four donated laptops to teachers and students as well as a good quantity of Christian books for leaders.

The lack of tourism over the past two years due mostly to the Corona pandemic is having a devastating effect on the Gambian economy.

I personally know people who are struggling for all their basic needs. Although current needs are acute, the long term solution is for a better educated populace producing a more balanced intra-african economy.

The school where these books and goods will go is making a difference today and has a proven track record over decades.

If you have good quality children’s books or educational material you can give, please bring it to the Het Goede Boek Leuven Gambian project before 26 February.

Don’t have any English language children’s books to give? If you want you can contribute by giving money for the transport costs or by buying books from Het Goede Boek Leuven to give to the school library in Gambia.

If you have questions please let me know.

William 

0487795903

william@zendingsbode.org

Tervuursesteenweg 194 3001 Leuven

Gambia Kinderboeken Project

Beste vrienden,

Over twee weken zijn wij, William en Lyssa, van plan om onze eerste zending goederen, met name gebruikte of nieuwe Engelstalige kinderboeken van goede kwaliteit, naar een christelijke school in Gambia te sturen. We sturen ook vier gedoneerde laptops naar leraren en studenten, en een goede hoeveelheid christelijke boeken voor leiders.

Het gebrek aan toerisme in de afgelopen twee jaar, voornamelijk als gevolg van de Corona-pandemie, heeft een verwoestend effect op de Gambiaanse economie.

Ik ken persoonlijk mensen die worstelen om in al hun basisbehoeften te voorzien. Hoewel de huidige behoeften acuut zijn, ligt de oplossing op lange termijn in een beter opgeleide bevolking die een evenwichtiger intra-afrikaanse economie produceert.

De school waar deze boeken en goederen naar toe zullen gaan, maakt vandaag de dag een verschil en heeft al tientallen jaren een bewezen staat van dienst.

Heeft u Engelstalige kinderboeken of educatief materiaal van goede kwaliteit die u kunt geven, breng het dan alstublieft voor 26 februari naar Het Goede Boek Leuven Gambian project.

Heeft u geen Engelstalige kinderboeken om te geven? Dan kunt u bijdragen door geld te geven voor de transportkosten of door boeken te kopen bij Het Goede Boek Leuven om aan de schoolbibliotheek in Gambia te geven.

Als u vragen heeft laat het me dan weten.

William

0487795903
william@zendingsbode.org

Tervuursesteenweg 194 3001 Leuven

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s