Update: de Heer heeft ons gunst gegeven

de Heer heeft ons gunst gegeven bij een verhuurder, die bereid is zijn appartement in Woluwe (in de rand van Brussel) aan ons te huren, ondanks ons lage inkomen, terwijl onze aanvragen voor andere appartementen werden afgewezen. We zijn zo dankbaar dat dit de goedkoopste van alle de appartementen is en het ligt dicht bij het hoofdkantoor van VIANOVA, waar we allebei regelmatig moeten werken.

Lord has given us favor

Update: The Lord has provided! His people have generously given to meet our need, and we've signed the lease. Our moving day is September 7! We need strength in these super busy days. We still need prayer for extra monthly support to pay the higher rental cost and extra travel costs associated with William's new … Continue reading Lord has given us favor

Looking for a special miracle from God

(We are receiving miracles! Want to know more? Email us to hear all about it. william@zendingsbode.org) Dear friends, William and Lyssa are looking for a special miracle from God. As you may know, William has been asked to lead the literature ministry of VIANOVA as coordinator of Le Bon Livre and Het Goede Boek. To … Continue reading Looking for a special miracle from God

Op zoek naar een bijzonder mirakel van God

(mirakels gekregen! Wil je meer weten? Email ons voor meer informatie, william@zendingsbode.org) Best vrienden, William en Lyssa zijn op zoek naar een bijzonder mirakel van God. Zoals je misschien weet, is William gevraagd om de literatuur-bediening van VIANOVA te leiden; als coördinator van Le Bon Livre en Het Goede Boek. Om deze verantwoordelijkheid effectiever te … Continue reading Op zoek naar een bijzonder mirakel van God

Oogsttijd

Mentorschap: We zien een grote spirituele opwekking bij jonge christen twintigers die William de afgelopen jaren heeft begeleid of input heeft gegeven. Ze hebben zich georganiseerd in een groep die wekelijks samenkomt en zijn vurig in hun gebeden. Dit is niet gekomen zonder tegenaanval van onze vijand. Bid voor hen, dat zij de Heer ondanks … Continue reading Oogsttijd

Harvest season

Mentoring: We are seeing a great spiritual awakening in young Christians in their 20s whom William has mentored or had input over the past several years. They have organised themselves into a group that meets weekly, and are fervent in prayer. This has not come without counterattack by our enemy. Pray for them, that they … Continue reading Harvest season

Not Home for the Holidays

We all have our favorite holiday traditions, things that subtly get us ready for that special time of the year. Carols, the church Christmas program, decorating the house and tree, choosing the perfect outfit for the party, advent calendars, wrapping presents, shopping for the big dinner--all building up to the days at the end of … Continue reading Not Home for the Holidays

Not Home for the Holidays

We all have our favourite holiday traditions, things that subtly get us ready for that special time of the year. Music, decorating the house, choosing the perfect outfit for the office party, advent calendars, the church nativity, wrapping presents, switching on the coloured lights, shopping for the big dinner--all building up to the days at … Continue reading Not Home for the Holidays

Gebedsverzoeken juni 2018

Bestegebedsverzoeken en we zouden heel dankbaar zijn als je deze voor ons bij God zou kunnen biddende vrienden, het is lang geleden sinds we nog iets in deze groep hebben geplaatst, dus opnieuw hallo! We hebben enkele dringende gebedsverzoeken en we zouden heel dankbaar zijn als je deze voor ons bij God zou kunnen brengen. … Continue reading Gebedsverzoeken juni 2018

Prayer requests June 2018

Dear praying friends, we have a few prayer requests that are rather urgent and would be very grateful if you could take these before God with us. 1. We are trying to finish off a big section of our attic into 2 bedrooms. We need more paint, flooring, a few beds and mattresses, room-darkening blinds … Continue reading Prayer requests June 2018